Strona główna » Liceum » Język polski » Barok


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Barok - charakterystyka epoki (2)

LITERACKIE I IDEOWE WYZNACZNIKI EPOKI. ? N a z w a: Nazwa “barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesans [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:26 , Wyświetleń: 1332 , Ocena: 25.49, Głosów: 38, Autor: tom

Barok w Polsce. (3)

W kulturze polskiej wyróżniamy:wczesny barok (prebarok) od roku 1580 po 1620schyłek panowania Stefana Batorego (1576-1586) i większa część panowania Zygmunta III Waz [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:26 , Wyświetleń: 1611 , Ocena: 20.18, Głosów: 66, Autor: tom

Czy pieniądz niszczy w człowieku uczucia wyższe? (na podstawie „Skąpca” Moliera)

Uważam, że pieniądz w pewnym stopniu może zabić w każdym z nas wszelkie uczucia wyższe. Najlepiej odzwierciedla to sztuka Moliera pt.”Skąpiec”. Jego główny bo [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:29 , Wyświetleń: 1446 , Ocena: 53.62, Głosów: 25, Autor: tom

Harpagon - straszny czy śmieszny? Charakterystyka postaci.

Harpagon – śmieszny czy straszny? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba najpierw bliżej poznać bohatera. Tak więc Harpagon, (czyli tytułowy Skąpiec z komedii Molie [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:30 , Wyświetleń: 1495 , Ocena: 50.16, Głosów: 30, Autor: tom

List barokowy. (1)

Cześć Mietek !!!Bardzo Ci dziękuję za miły list i pozdrowienia z wakacji , które były dla mnie wielką niespodzianką .Cieszę się , że u ciebie wszystko w porządku i [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:31 , Wyświetleń: 1894 , Ocena: 22.42, Głosów: 70, Autor: tom

Interpretacja fragmentu „Pamiętników” J. Ch. Paska pt. „Bitwa”.

Epika Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego. Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję w literaturze XVII w. [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:32 , Wyświetleń: 1324 , Ocena: 31.94, Głosów: 34, Autor: tom

Sarmackie samozadowolenie a kompleksy narodowe.

Ustosunkowanie się do tak sformułowanego tematu jest trudne przede wszystkim dlatego, że żadnej z dwu wymienionych postaw nie można ocenić jednoznacznie. Sądzę, że w celu [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:34 , Wyświetleń: 1336 , Ocena: 17.39, Głosów: 65, Autor: tom

Skrót z całego baroku; II klasa LO.

BAROK:koniec XVI w. – połowa XVIII w. 1. Kontrreformacja- lista ksiąg zakazanych, nakaz pokazywania scen religijnych, upadek piśmiennictwa, nietolerancja religijna [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:35 , Wyświetleń: 1657 , Ocena: 15.41, Głosów: 89, Autor: tom

Ściąga z baroku.

1. Nazwa epokiNazwa barok zapożyczona została z terminologii historii sztuki - w końcu ubiegłego stulecia, określenie "barokowy" nadano manifestacyjnemu stylowi Jana Andrz [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:36 , Wyświetleń: 2885 , Ocena: 17.74, Głosów: 98, Autor: tom

Ukaż wielkość i nikczemność człowieka(na wybranych przez siebie przykładach).

Człowiek jest istotą ułomną, ulega zarówno dobrym jak i złym wpływom i tylko od niego samego zależy, jakie cechy charakteru wezmą górę. Zarówno historia jak i literatur [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:39 , Wyświetleń: 44596 , Ocena: 978.72, Głosów: 82, Autor: tom

Współcześni "Świętoszkowie".

Komedia "Świętoszek" powstała w XVII w. i choć z perspektywy czasu to dość oległa epoka, to ze względu na zamieszczone w tej książce przesłanie i postacie, a raczej ich [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:40 , Wyświetleń: 1569 , Ocena: 14.2, Głosów: 98, Autor: tom

Dokonaj charakterystyki zjawiska sarmatyzmu na podstawie dwóch wybranych utworów Paska i Potockiego.

Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Obejmuje ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczpospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI aż po czasy rozbiorów. Poj [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:11 , Wyświetleń: 186566 , Ocena: 3777.95, Głosów: 96, Autor: GOSIA288

Miłość metafizyczna i miłość flirtująca? Zaprezentuj dwa oblicza miłości w literaturze barokowej

Po średniowieczu i renesansie - epokach, które "ujarzmiły" miłość - w baroku dokonała się jej metamorfoza. Owe zmiany nastąpiły głównie w swobodzie traktowania tematyki [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:12 , Wyświetleń: 145804 , Ocena: 2746.81, Głosów: 97, Autor: GOSIA288

Omów wybrane fragmenty pamiętnika Jana Chryzostoma Paska ? jako dokument epoki i dzieło literacki.

Wiek XVII w literaturze polskiej pozostawiał spuściznę literacką wprawdzie nie utrwaloną drukiem, ale barwną i zróżnicowaną.Szlachta pisała wtedy chętnie wiersze (Wa [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:13 , Wyświetleń: 134094 , Ocena: 2350.32, Głosów: 96, Autor: GOSIA288

Przedstaw Jana Andrzeja Morsztyna jako polskiego poetę-marinistę.

Marinizm ? od nazwiska wybitnego przedstawiciela tego stylu, włoskiego poety Giambatisty Marino, który stał się twórcą nowego kierunku w literaturze europejskiej i głosiciel [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:14 , Wyświetleń: 131245 , Ocena: 2393.28, Głosów: 89, Autor: GOSIA288

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej (wykorzystaj twórczość Jana Andrzeja Morsztyna, Daniela Naborowskiego i Wacława Potockiego).

W pewnym uproszczeniu mówimy, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa ważne, podstawowe nurty. Pierwszy ? nurt dworski ? rozwijający się na dworach magnackich i kró [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:15 , Wyświetleń: 117278 , Ocena: 1806.38, Głosów: 103, Autor: GOSIA288

Ukaż motyw Vanitas vanitatum z Księgi Koheleta i jego barokowe realizacje

?Żeglujemy po szerokim przestworzu, wciąż niepewni i chwiejni, popychani od jednego do drugiego krańca (...), pałamy żądzą znalezienia oparcia i ostatecznej podstawy? ? te [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:16 , Wyświetleń: 114171 , Ocena: 1613.23, Głosów: 111, Autor: GOSIA288

Barok. (2)

BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożycz [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:44 , Wyświetleń: 2477 , Ocena: 44.81, Głosów: 47, Autor: GOSIA288

Marcin Luter. (1)

Luter Marcin, Martin Luther (1483-1546), duchowny, niemiecki reformator Kościoła zachodniego. Od 1497 znajdował się pod wpływem Braci Wspólnego Życia, ruchu odnowy w średni [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:42 , Wyświetleń: 2492 , Ocena: 39.28, Głosów: 57, Autor: GOSIA288

Omów zainteresowania i kanon piękna poetów barokowych na przykładzie poezji dworskiej J. A. Morsztyna i D. Naborowskiego.

Jan A. Morsztyn pochodził z zamożnego, wpływowego rodu. Był arianinem; człowiekiem wykształconym. Związany był z dworem Tęczyńskich i królewskim: Władysława IV i Jana [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:47 , Wyświetleń: 59300 , Ocena: 4675.63, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Straty Terytorialne w Polsce w XVII wieku.

Pierwsza połowa XVII wieku to okres, kiedy Rzeczypospolita jeszcze była siłą liczącą się w Europie, to równocześnie okres końcowy powodzenia gospodarczego państwa. Już [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:51 , Wyświetleń: 1258 , Ocena: 49.7, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Ideały Corneille w "Cydzie". Kult woli, rozumu, odwagi, która nie zna granic.

Okres baroku wniósł do literatury wiele charakterystycznych zmian. Doskonałym przykładem może być wprowadzenie nowego gatunku literackiego jakim jest tragikomedia, czyli trag [...]

Dodano: 2008-09-11 11:30:54 , Wyświetleń: 1412 , Ocena: 85.79, Głosów: 13, Autor: Michalk88

Analiza i interpretacja - Daniel Naborowski "Marność".

Początek baroku przypada na koniec wieku XVI – a więc na czas niepokoju religijnego i filozoficznego, wynikającego z głębokich przemian zachodzących w Kościele katolic [...]

Dodano: 2008-09-14 11:47:41 , Wyświetleń: 3492 , Ocena: 34.48, Głosów: 78, Autor: Michalk88

Literackie i i deowe wyznaczniki epoki baroku.

N a z w a: Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:49 , Wyświetleń: 1513 , Ocena: 42.58, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Na podstawie wybranych utworow omow charakterystyczne cechy Baroku.

W baroku polskim wyróżnić można trzy charakterystyczne nurty: barok kwiecisty, dworski barok sarmacki, dworkowy barok klasyczny, francuski 1. Barok kwiecisty.Jest to st [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:50 , Wyświetleń: 1489 , Ocena: 25.15, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Pamietniki Paska zwierciadlem epoki.

Poezja Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję w literaturze XVII w. [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:51 , Wyświetleń: 2894 , Ocena: 2.74, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Sarmatyzm. (4)

1. Wielu kronikarzy, nie tylko polskich, ale i obcych, dla określenia ziem dawnej Rzeczypospolitej używało nazwy „Sarmacja”, wywodzącej się od legendarnych Sarmat [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:52 , Wyświetleń: 2346 , Ocena: 37.38, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Tradycje sarmackie w kulturze polskiej: wartość czy hańba?

Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie, należy najpierw wyjaśnić czym jest sarmatyzm jako ideologia i styl życia oraz zbadać jak powstał i jak ewoluował mit sarmacki [...]

Dodano: 2008-09-22 10:16:00 , Wyświetleń: 1358 , Ocena: 197.5, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Na podstawie wybranych utworów poetyckich omów cechy stylu barokowego.

Wywołałem ducha. Nie było to trudne. Dwie świeczki, wahadełko i okrągły stolik. Tajemne zaklęcie. Me prośby gorące usłyszał duch dziwny. Pojawił się ubrany w szaty do [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:37 , Wyświetleń: 1886 , Ocena: 15.76, Głosów: 75, Autor: Michalk88

Barok w Polsce. (1)

Prof. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy: barok wczesny (1580 -1620) barok dojrzały (1620 - 1670) barok późny (1670 - 1730 (60)) Jak widać w ba [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:39 , Wyświetleń: 1502 , Ocena: 61.47, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Barok - charakterystyka epoki (1)

BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin 'barok' zapożyczo [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:18 , Wyświetleń: 1503 , Ocena: 155.86, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Ogólna charakterystyka Baroku. (1)

Do niedawna barok traktowano jako negatywne zjawisko pozostające na granicy prawdziwej sztuki. W 1929 roku Benedetto Croce, włoski filozof i estetyk, napisał: “To, co jest [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:21 , Wyświetleń: 1283 , Ocena: 78.92, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Czasy saskie w kulturze polskiej.

1. Dwa nurty kultury. szlachecki - rodzinność magnacki - wzorowany na dworach zachodniej Europy 2. Cechy kultury dworskiej (magnackiej). umowność, konwenans ży [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:22 , Wyświetleń: 1555 , Ocena: 105.62, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Historia walecznego Harpagona (ciąg dalszy).

Historia walecznego, zakochanego w cudownej szkatułce Harpagona była bardzo długa i jakże piękna ! Bez wątpienia może służyć za wzór prawdziwej miłości, oddania i poś [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:22 , Wyświetleń: 1405 , Ocena: 61.86, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Otworzyć wiersze Mikołaja Sępa – Szarzyńskiego tym słowem–kluczem.

Bóg pojawia się w każdym utworze Mikołaja Sępa -Szarzyńskiego i jest właśnie owym słowem-kluczem, którym można otworzyć jego poezję.We wszystkich jego utworach Bó [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:23 , Wyświetleń: 1180 , Ocena: 53.53, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Rubens.

Rubens Peter Paul (1577-1640), malarz flamandzki. Czołowy artysta okresu baroku, skupiający w swojej twórczości takie cechy epoki jak: wybujałość, żywiołowość, dynamika, [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:22 , Wyświetleń: 1513 , Ocena: 26.78, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Barok. (3)

Czym jest barok? Jego przeciwnicy mawiali nieraz, że to renesans „zepsuty" czy „przesadny". Rzeczywiście, był to prąd w sztuce, ale i w obyczaju, który chciał rob [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:28 , Wyświetleń: 4710 , Ocena: 3.02, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Barok w Polsce. (2)

Jak usystematyzować literaturę polskiego baroku?Można to zrobić w sposób dość logiczny i łatwy do zapamiętania, choć oczywiście nieco uproszczony. Mianowicie nurty w [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:28 , Wyświetleń: 1433 , Ocena: 42.32, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Najważniejsi poeci baroku.

Jan Andrzej Morsztyn (1613-93) - twórca poezji dworskiej, mistrz konceptu w poezji, polski marinista. Przypisano mu metkę “błahej treści w wyszukanej formie”, b [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:29 , Wyświetleń: 1315 , Ocena: 42.87, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Charakterystyka Harpagona. (2)

Harpagon to główny bohater dramatu Moliera „Skąpiec”. Był on bogatym, paryskim mieszczaninem w podeszłym wieku. Miał dwoje dzieci: Elizę i Kleanta. Nosił okular [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:34 , Wyświetleń: 1555 , Ocena: 68.19, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Pisarze i utwory Baroku.

Jan Andrzej Morsztyn "Cuda miłości" Ani cierpienie, ani łzy nie są w stanie zgasić uczucia. Miłość jest uczuciem, które czyni cuda. "Niestatek", "Do trupa", "Na Tomka". Mo [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:35 , Wyświetleń: 1974 , Ocena: 19.8, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Barok - charakterystyka epoki (3)

Jest to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczon [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:19 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 554, Głosów: 1, Autor: Michalk88

"Świętoszek" Moliera jako komedia klasyczna. (1)

Molier to jeden z twórców francuskiego klasycyzmu, głęboko odwołującego się do pierwowzorów antycznych. Celem autora jest wyjawienie czytelnikowi całej prawdy o człowieku [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:41 , Wyświetleń: 1484 , Ocena: 57.95, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Barok. (4)

Barok jest kierunkiem we wszystkich dziedzinach sztuki, występujący w Europie, a następnie w Ameryce Łacińskiej od końca XVI do I połowy XVIII wieku. Najwcześniej został u [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:06 , Wyświetleń: 2387 , Ocena: 35.63, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Rzeźba Baroku

Wypadki polityczne z wszystkimi konsekwencjami wojny trzydziestoletniej nie odegrały tak zasadniczej roli w zahamowaniu twórczości rzeźbiarskiej, jak w dziedzinie architektury [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:14 , Wyświetleń: 1375 , Ocena: 26.6, Głosów: 42, Autor: Mafej

Ogólna charakterystyka Baroku. (2)

Barok jest to epoka w dziejach swiata obejmujaca XVI,XVII i XVIII wiek. Jnaczej nazywana "epoką upadku", lub "epoką zdziczenia sztuki".Mówi ona o odczuwalnym końcu, przez któr [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:51 , Wyświetleń: 1413 , Ocena: 68.37, Głosów: 18, Autor: Mafej

Krakowskie kościoły barokowe

Po drodze mijamy ulicę Szewską i ulicę św. Anny, gdzie przy Plantach wznosi się monumentalny gmach barokowego kościoła św. Anny zbudowany na przełomie XVII i XVIII w. prze [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:59 , Wyświetleń: 1198 , Ocena: 40.72, Głosów: 24, Autor: Mafej

Powtórka z baroku. (2)

Barok w Europie-1590r.Sobor Trydencki w Polsce-1764r. Elekcja k.Stanisław Poniatowski Sobór Trydencki ściśle okreslil jak ma wyglądać sztuka w kościele kat. Przedtem była s [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:01 , Wyświetleń: 1654 , Ocena: 66.19, Głosów: 20, Autor: Mafej

Człowiek wobec Boga, swiata i własnej niedoskonałości w sonetach Mikołaja Sępa- Szarzyńskiego.

Mikołaj Sęp- Szarzyński jest poeta przełomu epok. Należy do najmłodszego pokolenia twórców renesansowych, ale w jego wierszach odnajdujemy już barokowa wizje świata. Szar [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:42 , Wyświetleń: 1775 , Ocena: 93.19, Głosów: 15, Autor: Mafej

Sarmatyzm i obyczaje barokowe.

Epoka barokowych obyczajów była, rzec można, „okresem szlacheckim” – sarmackim. Zasady i etykieta były traktowane i odczytywane w bardzo przesadny i wyolbrzym [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:43 , Wyświetleń: 1409 , Ocena: 46.17, Głosów: 23, Autor: Mafej

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?