Strona główna » Liceum » Język polski » Barok


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej wykorzystując twórczość J.A Morsztyna, Daniela Naborowskiego, Wacława Potockiego.

Barok był epoką trwającą od końca XVI w. do połowy wieku XVIII. Był to ciężki okres dla Polski. W Rzeczypospolitej zauważyć można było nasilające się zróżnicowania [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:44 , Wyświetleń: 44982 , Ocena: 3205.65, Głosów: 25, Autor: Mafej

Tragizm Makbeta.

William Szekspir , ur. 23 IV 1564 w Stratfordzie , był wybitnym dramaturgiem i poetą angielskim. Jego twórczość odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu się teatru europej [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:45 , Wyświetleń: 1427 , Ocena: 66.71, Głosów: 16, Autor: Mafej

Wycieczka po Krakowie śladami średniowiecznych budynków.

Naszą wycieczkę rozpoczynamy od Barbakanu, który wraz z fragmentem murów miejskich, Bramą Floriańską oraz trzema basztami (PAsamoników, Stolarską i Ciesielską) tworzą po [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:46 , Wyświetleń: 2776 , Ocena: 3, Głosów: 18, Autor: Mafej

Barok. Literatura i sztuka.

Narodziny Baroku. Barok, którego nazwa pochodzi od włoskiego „barocco”, co oznacza – przesadny, dziwny, jako kierunek w sztuce narodził się w XVI w. We Włosz [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:13 , Wyświetleń: 1914 , Ocena: 140.23, Głosów: 12, Autor: Mafej

Czy Don Kichota należy uważać za wzór, czy antywzór średniowiecznego rycerza chrześcijańskiego?

Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe pytanie. Aby nieco przybliżyć rozwiązanie tego problemu, przytoczę odpowiednie argumenty, które pozwolą łatwiej sprzec [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:14 , Wyświetleń: 1408 , Ocena: 89.94, Głosów: 16, Autor: Mafej

Pierre Correnille „Cyd albo Roderyk” – treść utworu.

Na dworze kastylskiego króla są dwaj mężowie sławni z rady i boju – stojący u szczytu powodzenia Gomes, dowódca wojsk, ojciec pięknej Chimeny; i podeszły wiekiem boh [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:15 , Wyświetleń: 1155 , Ocena: 48.29, Głosów: 20, Autor: Mafej

"Bajki" Ignacy Krasicki

Pojęcia i zagadnieniaBajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalnych prawd moralnych, stąd historyjka opowiedziana w utworze jest tylko i [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:07 , Wyświetleń: 2754 , Ocena: 3.1, Głosów: 21, Autor: Mafej

Analiza utworu "Cuda miłości" Jana Andrzeja Morsztyna.

Literatura barokowa zaznaczyła się w kulturze rozwojem tzw. poezji kunsztownej. Jednym z jej czołowych przedstawicieli w Polsce jest Jan Andrzej Morsztyn. Jego utwory zachwycał [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:08 , Wyświetleń: 1765 , Ocena: 1548, Głosów: 0, Autor: Mafej

Barok. (8)

Trumienny portret, specyficzny, nigdzie poza kulturą polską nie występujący typ portretu, związany z sarmackim obyczajem pogrzebowym. Występuje od końca XVI do końca XVIII [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:09 , Wyświetleń: 2520 , Ocena: 35.98, Głosów: 46, Autor: Mafej

Barok - ogólna charakterystyka epoki

Ramy czasowe: Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:10 , Wyświetleń: 1175 , Ocena: 112.13, Głosów: 7, Autor: Mafej

Recenzja "Tronu we krwi" A.Kurosawy na podstawie dramatu W.Szekspira "Makbet"

Wiele dzieł literatury polskiej i obcej przenoszonych jest na duży ekran. Kilkunastu ekranizacji doczekały się utwory m.in. Williama Szekspira. Filmową wersją „Makbeta& [...]

Dodano: 2008-11-03 13:23:49 , Wyświetleń: 1763 , Ocena: 81, Głosów: 15, Autor: Mafej

Sarmatyzm. (3)

Polską szlachtę wieku XVII i XVIII cechowało poczucie narodowej potęgi, świadomość tradycji i przekonanie o pochodzeniu Polaków od starożytnych Sarmatów. Duma była nieod [...]

Dodano: 2008-11-04 19:32:45 , Wyświetleń: 2293 , Ocena: 51.41, Głosów: 28, Autor: Mafej

Barok - powtórka.

Barok pochodził od słowa „baruecco” co oznaczało perłe o nieregularnym kształcie lub jakiś nieprawidłowy wytwór sztuki. Przyjeło się że barok określa okres [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:47 , Wyświetleń: 2058 , Ocena: 67.45, Głosów: 21, Autor: Mafej

Barok w Polsce. (4)

Barok w Polsce kwitł od początku XVII w. aż po połowę XVIII w. Wiek ten jest określany jako „srebrny”. W Polsce te epokę nazywamy barokiem sarmackim. Przeds [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:48 , Wyświetleń: 1566 , Ocena: 70.38, Głosów: 15, Autor: Mafej

Portret sarmaty na podstawie „Transakcji wojny chocimskiej” „Pamiętnikach” Jana Chryzostema Paska.

Czym w ogóle jest sarmatyzm i dlaczego można przedstawić jego różne odcienie tylko w literaturze i kulturze polskiego baroku?Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:26 , Wyświetleń: 1407 , Ocena: 62.75, Głosów: 15, Autor: Mafej

Harpagon godny pogardy czy litości?

Molier w komedii „Skąpiec” pokazał nam postać Harpagona. Poznając jego losy trudno oprzeć się uczuciu złości jak i litości. Bohater ten jest wcieleniem skąpst [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:20 , Wyświetleń: 1444 , Ocena: 66.05, Głosów: 21, Autor: Mafej

Uroda kobiety i uczucie miłości w liryce baroku.

Po średniowieczu i renesansie - epokach, które "ujarzmiły" miłość - w baroku dokonała się jej metamorfoza. Owe zmiany nastąpiły głównie w swobodzie traktowania tematyki [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:21 , Wyświetleń: 1265 , Ocena: 43.96, Głosów: 23, Autor: Mafej

Co sądzisz o światopoglądzie Wacława Potockiego przedstawionym w wierszu „Niegłupie odpowiedzi”?

W epoce barokowej dominował pesymizm i przekonanie o marności wszystkich rzeczy. Możemy to odczuć, czytając wiersz Wacława Potockiego. Podmiot liryczny przekonuje, iż najnie [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:21 , Wyświetleń: 1552 , Ocena: 134.54, Głosów: 12, Autor: Mafej

Upadek człowieka na podstawie Makbeta i własnych obserwacji

Wielu ludzi uważa, iż kwiaty są po prostu zwykłymi roślinami. Nie zauważają tego, że można je porównać do ludzi... Głównym czynnikiem wpływającym na ich piękno są [...]

Dodano: 2008-11-06 11:19:43 , Wyświetleń: 1385 , Ocena: 27.94, Głosów: 52, Autor: Mafej

"Świętoszek" Moliera - komedia wszechczasów przeciwko złu i głupocie - nie tylko we Francji i nie tylko w XVII wieku.

Molier to pseudonim artystyczny, jakiego używał Jan Baptiste Paquelin. Urodził się on w roku 1622. Znany jest na całym świecie jako najwybitniejszy komediopisarz francuski. M [...]

Dodano: 2008-11-12 19:32:14 , Wyświetleń: 1280 , Ocena: 63.56, Głosów: 15, Autor: Mafej

Jaki wpływ na kulturę epoki baroku miało podważenie świadectwa ludzkich zmysłów?

Filozofowie XVIIw zwrócili uwagę, że świat nie zawsze jest taki jak go postrzegamy zmysłami. Koncepcje Kartezjusza, Spinozy, Pascala były wspierane przez odkrycia naukowe tj. [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:37 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 139.42, Głosów: 11, Autor: Mafej

Życie jest jak teatr.

Metafora ujmuje życie człowieka jako teatru, ma rodowód antyczny. Pojawia się już u Platona, który twierdził, że świat został stworzony przez istotę wyższą, która jes [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:38 , Wyświetleń: 1277 , Ocena: 48.63, Głosów: 18, Autor: Mafej

Barok. (6)

1.Ramy czasowe, pojęcia: barok, anafora, antyteza, hiperbola, koncept, konceptyzm, marinizm, oksymoron, sonet, kontrreformacja, sarmatyzm.2.Cechy sztuki barokowej.3.Nurt d [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:39 , Wyświetleń: 2080 , Ocena: 38.58, Głosów: 42, Autor: Mafej

"Wojna Chocimska" W. Potockiego - krótkie opracowanie.

"Wojnę chocimską" autor ukończył w 1670 roku. Po temat sięgnął Potocki do roku 1621, kiedy to wojsko polskie pod wodzą Karola Chodkiewicza w ciągu pięciu tygodni mężnie [...]

Dodano: 2008-11-13 16:43:17 , Wyświetleń: 1295 , Ocena: 85.92, Głosów: 11, Autor: Mafej

List barokowy. (2)

Wielce wielmożny Panie Andrzeju, imienniku mój i zabaw młodzieńczych towarzyszu.Wielce jestem kontent, ze list od Wci otrzymawszy przeczytałem w nim o zdrowiu przyjaciół [...]

Dodano: 2008-11-13 16:43:18 , Wyświetleń: 1849 , Ocena: 58.05, Głosów: 21, Autor: Mafej

Barok w Wielkopolsce.

BAROK-To kierunek w europejskiej kulturze oraz nazwa stylu sztukach plastycznych XVII w. i pierwszej połowy XVIII w. Do Polski styl ten zastał wprowadzony przez•Zgromad [...]

Dodano: 2008-11-13 20:02:55 , Wyświetleń: 1378 , Ocena: 27.79, Głosów: 38, Autor: Mafej

Co powinieneś wiedzieć o Krzysztofie Tauschu?

Przede wszystkim, że był jednym z największych artystów doby baroku, działających na Śląsku. Ale po kolei. Urodził się w 1673 r. w Innsbrucku w Austrii. Ojciec jego dosze [...]

Dodano: 2008-11-13 20:02:57 , Wyświetleń: 1712 , Ocena: 57.81, Głosów: 30, Autor: Mafej

Papkin-charakterystyka ''Zemsta''

Papkin jest jednym z głównych bohaterów ''Zemsty''.Jest postacią, która wpływa na to ze jest on jednym z najzabawniejszych bohaterów komedii. Jest kawalerem w średnim w [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:24 , Wyświetleń: 1544 , Ocena: 74.41, Głosów: 16, Autor: Mafej

Jan Twardowski "Oda do rozpaczy" (rozprawka z interpretacja).

ROZPACZ JAKO NIEODŁĄCZNA CZĘŚĆ LUDZKIEGO LOSU. W utworze Jana Twardowskiego "Oda do rozpaczy", rozpacz traktowana jest przez ludzi jak uczucie niepotrzebne i zbędne, a [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:51 , Wyświetleń: 1803 , Ocena: 186.86, Głosów: 6, Autor: Mafej

Barok. (5)

BAROK, kierunek w kulturze eur. XVII i 1. poł. XVIII w., zapoczątkowany we Włoszech w 2. poł. XVI w.; objął także niektóre kraje Ameryki Łacińskiej. Słowo b., o nie wyja [...]

Dodano: 2008-11-17 07:59:59 , Wyświetleń: 2479 , Ocena: 47.44, Głosów: 40, Autor: Mafej

Kontrast jako zasada kompozycji w baroku i jego związek ze światopoglądem epoki (przykłady z literatury; sztuk plastycznych).

I Wstęp: Poeci barokowi przyjeli sobie za cel zaszokować odbiorcę, ich poszukiwania podążały w kierunku wymyślania coraz to nowych, zaskakujących form wyrazu. Poeci ba [...]

Dodano: 2008-11-17 18:50:50 , Wyświetleń: 1412 , Ocena: 78, Głosów: 15, Autor: Mafej

Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro kraju.

Temat troski o dobro kraju w literaturze ma charakter ponadczasowy. Już w renesansie wytworzył się ideał patrioty. Kochanowski w "Odprawie posłów greckich" ukazał Antenora j [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:41 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 46.59, Głosów: 21, Autor: Mafej

O baroku.

I. Nazwa epoki Barok - nazwa epoki wyrażająca zepsucie , bezguście i brak dobrego smaku - tak bowiem oceniano tę epokę zarzucając jej odejście od stylu klasycystycznego [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:50 , Wyświetleń: 1402 , Ocena: 29.25, Głosów: 35, Autor: Mafej

Opis budowli barokowej.

Na początku powiem trochę o samym stylu barokowym - powstał w Rzymie w końcu XVI wieku, skąd rozpowszechnił się na całą Europę – a później nawet przekroczył gran [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:51 , Wyświetleń: 2156 , Ocena: 96.46, Głosów: 12, Autor: Mafej

Prądy artystyczne i poglądy filozoficzne w latach 1918 1939.

FUTURYZM Awangardowy kierunek w sztuce i literaturze 1909 - 1924 r. we Włoszech i Rosji; Cechy:1.Anarchistyczne odrzucenie i sprzeciw wobec tradycji i kultury,2.Po [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:52 , Wyświetleń: 2471 , Ocena: 94.09, Głosów: 10, Autor: Mafej

Czym było pamiętnikarstwo barokowe? Zalety artystyczne Pamiętników Jana Chryzostoma Paska.

Pamiętnikarstwo to typ domorosłej literatury, bardzo popularny w siedemnastowiecznej Polsce. Pamiętniki J.Ch.Paska są tego najlepszym dowodem, a i najwybitniejszym zabytkiem te [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:18 , Wyświetleń: 1580 , Ocena: 76, Głosów: 17, Autor: Mafej

Barok - wszystko co najważniejsze.

Spis treści:1.Nazwa okresu i czas jego trwania.2.Literatura3.Cechy poezji barokowej4.Sztuka Rzeźba Malarstwo5.Gatunki cha [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:09 , Wyświetleń: 1487 , Ocena: 174.43, Głosów: 6, Autor: Mafej

Barok - ściaga, krótko i na temat.

Barok-z port. – barocco- niezwykla perla o nieregularnym ksztalcie; w eurupie: 2 polowa XVI i 1 pol XVII w PL:prebarok 1580-1620(jeszcze prady renes) braok wlasciwy1620-1 [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:49 , Wyświetleń: 1970 , Ocena: 20.34, Głosów: 58, Autor: Mafej

Barokowa wizja świata

Jest to esej, w ktorym zostala podjeta problematyka baroku, oraz postrzegania fo przez owczesnie zyjacych ludzi. Temat ujety jest wraz z uwaga na uniwerslany rozwoj stylu barokoweg [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:30 , Wyświetleń: 1618 , Ocena: 63.3, Głosów: 22, Autor: Mafej

Czym różni się barok szlachecki Potockiego od baroku sarmackiego Paska i baroku dworskiego Morsztyna?

Wacław Potocki (1621-1696) pochodził ze średniozamożnej szlachty, wykształcenie zdobył przy zborze ariańskim w Raciborzu. Pod groźbą edyktu z 1658 r., skazującego arian n [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:23 , Wyświetleń: 1543 , Ocena: 273.5, Głosów: 5, Autor: Mafej

Barok (2)

Jest to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczon [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:24 , Wyświetleń: 2477 , Ocena: 3, Głosów: 30, Autor: Mafej

W jaki sposób w Rzecypospolitej ludzi wyrażali swoje uczucia?

Społeczeństwo doby baroku miało bardzo specyficzny sposób wyrażania swojej wiary,mianowicie ich uczucia przybierały niekiedy dziwaczne formy.Podczas modlitwy upadano na ziemi [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:44 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 84.73, Głosów: 14, Autor: majka100100

Barok - zagadnienia.

Barok w sztuce – monumentalizm, pogłębienie perspektywy, operowanie kontrastami i światłem, wydobywanie ekspresji, emocji, dramatyczności, iluzjonizm, sprawianie wrażen [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:05 , Wyświetleń: 1420 , Ocena: 175.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Barok - informacja dotyczące malarstwa, rzeźby i architektury.

Ogólne spojrzenie na sztukę baroku: Barok narodził się pod koniec XVI wieku w Rzymie. Nadał nowe oblicze miastu, a następnie przyjął się w innych państwach, a nawet n [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:06 , Wyświetleń: 1476 , Ocena: 96.69, Głosów: 15, Autor: majka100100

Człowiek i jego życie, świat i wszechświat. Różne ich wyobrażenia w sztuce baroku.

Nazwa epoki baroku wzięła swój początek od słowa Barocco co oznacza „dziwny, niekształtny” oraz od pewnego rodzaju perły, wyłowionej przez portugalskich rybakó [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:07 , Wyświetleń: 1331 , Ocena: 65.82, Głosów: 16, Autor: majka100100

Sonet.

SONET- jest to kunsztowna kompozycja stroficzna zlożoną z 14 wersów,dzieli sie na 2 czterowiersze o powtarzajacych się rymach i 2 trójwiersze o rymach odmiennych pocątkowo po [...]

Dodano: 2008-12-10 00:36:15 , Wyświetleń: 1443 , Ocena: 18.8, Głosów: 55, Autor: majka100100

Muzyka Baroku

Jest to muzyka powstała w XVII i XVIII wieku. Miano barokowej powstało od efektu odważnych eksperymentów. Objawiło się w tym czasie wiele prawdziwych talentów, zarówno wśr [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:24 , Wyświetleń: 5113 , Ocena: 3, Głosów: 31, Autor: majka100100

Matura z polakiego ustny

1.Charakterystyka zjawiska Sarmaty na podstawie „Pamiętników” J. Ch. Paska i utworów W. Potockiego.Ideologia sarmatyzmu oparta była na tezie renesansowych kroni [...]

Dodano: 2008-12-15 23:08:04 , Wyświetleń: 1335 , Ocena: 55.38, Głosów: 20, Autor: majka100100

Charakterystyka Jana Chryzostoma Paska

Jan Chryzostom Pasek urodził się w 1636 roku. Był potomkiem zubożałej, zagrodowej szlachty, dzierżawiącej majątki w okolicach Rawy Mazowieckiej. W wieku 19 lat wstąpił do [...]

Dodano: 2008-12-16 10:19:04 , Wyświetleń: 1762 , Ocena: 36.59, Głosów: 36, Autor: majka100100

Irena Conti di Mauro

„ Nie ma ostatecznego zwycięstwa Tak jak nie ma klęski ostatecznejZwyciężając traci się nieuchronnie coś albo kogośA z przegranej zawsze daje się ocalić [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:36 , Wyświetleń: 1515 , Ocena: 243.14, Głosów: 6, Autor: majka100100

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?