Strona główna » Liceum » Język polski » Barok


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Wacław Potocki - przedstawiciel baroku sarmackiego, jego rozważania o Polsce i Polakach.

Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała się przykładaniem ogro [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:29 , Wyświetleń: 4208 , Ocena: 13.14, Głosów: 250, Autor: agacjo

Nurty poezji barokowej. Scharakteryzuj na przykładach.

Barok ma dwa podstawowe nurty tj.: dworkowy i dworski. Ten pierwszy oparty na sarmatyźmie, czyli typie kultury szlacheckiej ukształtowanej w okresie baroku, chociaż zapoczą [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:28 , Wyświetleń: 76113 , Ocena: 591.04, Głosów: 247, Autor: agacjo

Barokowe kontrasty u Daniela Naborowskiego.

D.Naborowskiego można śmiało nazwać poetą, który łączy barokową formę wiersza (z całym wymaganym w tej epoce wyrafinowaniem, kunsztem i zaskoczeniem) z istotną poważn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:31 , Wyświetleń: 4042 , Ocena: 17.09, Głosów: 239, Autor: agacjo

Dworskość poezji J.A. Morsztyna.

Jan A. Morsztyn pochodził z zamożnego, wpływowego rodu. Był arianinem; człowiekiem wykształconym. Związany był z dworem Tęczyńskich i królewskim: Władysława IV i Jana [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:26 , Wyświetleń: 3384 , Ocena: 14.33, Głosów: 233, Autor: agacjo

Barok- ogólna charakterystyka.

Barok to epoka w dziejach kultury (koniec XVI wieku - połowa XVIII). Pochodzenie terminu jest tajemnicze - może od portugalskiego słowa barocco oznaczającego perłę o nieregul [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:24 , Wyświetleń: 5179 , Ocena: 16.42, Głosów: 230, Autor: agacjo

Periodyzacja baroku w Polsce.

1580 - 1620 - barok wczesny - rozwój literatury metafizycznej, 1620 - 1680 - barok dojrzały - rozwój literatury sarmackiej i dworskiej, 1680 - 1740 - barok schyłkowy - [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:25 , Wyświetleń: 3641 , Ocena: 15.79, Głosów: 227, Autor: agacjo

Sarmatyzm. (2)

Polską szlachtę wieku XVII i XVIII cechowało poczucie narodowej potęgi, świadomość tradycji i przekonanie o pochodzeniu Polaków od starożytnych Sarmatów. Duma była nieod [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:25 , Wyświetleń: 3907 , Ocena: 15.63, Głosów: 227, Autor: agacjo

"Myśli" Pascala oraz praca pt. "Mikołaj Sęp - Szarzyński" Jana Błońskiego jako wstęp do rozważań o kulturze baroku.

Wizja Pascala - świat jest zagadką, rzeczywistością obcą człowiekowi, szczególnie w aspekcie spraw duchowych, jego kompetencje poznawcze są bardzo ograniczone. Autor podkre [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:23 , Wyświetleń: 3224 , Ocena: 15.4, Głosów: 211, Autor: agacjo

Sarmata o sobie, inni o sarmacie. Omów na podstawie przykładów literackich XVII i VIII wieku. Blaski i cienie sarmatyzmu.

Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI, aż po czasy rozbioru. Z p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:30 , Wyświetleń: 51871 , Ocena: 451.67, Głosów: 205, Autor: agacjo

Zjawisko sarmatyzmu. Scharakteryzuj i oceń tę XVII-wieczną postawę życiową polskiej szlachty.

Ruch społeczno-obyczajowy, wywodzi szlachtę polską od rycerskiego, koczowniczego ludu zamieszkującego ziemie Polskie; początkowo nacechowane jest dodatnio: zespół dodatnich [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:22 , Wyświetleń: 46111 , Ocena: 403.11, Głosów: 191, Autor: agacjo

Barok - ściąga.

Charakterystyka baroku w Polsceport. - barroco - nieregularna perła fr - barroque - dziwacznyProf. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy:barok wczesny (1 [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:04 , Wyświetleń: 5411 , Ocena: 13.85, Głosów: 141, Autor: agacjo

Charakterystyka baroku.

Barok jest epoką której szczególną cechą było współistnienie estetyki klasycystycznej i barokowej;znamienna dla baroku chęć olśnienia i zadziwienia odbiorcy prowadziła [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:28 , Wyświetleń: 2869 , Ocena: 15.32, Głosów: 129, Autor: pawlukewa

Wizerunek kobiety w barokowym malarstwie i barokowej poezji.

Plan1.Wprowadzenie.2.Kobiety w malarstwie. a)kontrast tematyczny pomiędzy dwoma obrazami b)zwierzęcość kobiety3.Wizerunek kobiety w poezji. a)problem do [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:07 , Wyświetleń: 3833 , Ocena: 15.14, Głosów: 121, Autor: agacjo

Ukaż motyw Vanitas vanitatum z Księgi Koheleta i jego barokowe realizacje

?Żeglujemy po szerokim przestworzu, wciąż niepewni i chwiejni, popychani od jednego do drugiego krańca (...), pałamy żądzą znalezienia oparcia i ostatecznej podstawy? ? te [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:16 , Wyświetleń: 114171 , Ocena: 1613.23, Głosów: 111, Autor: GOSIA288

Barok i malarze Baroku.

Żywiołowy i barwny, hołdujący uczuciom i ekspresji barok jest po dziś dzień jednym z najbardziej kontrowersyjnych okresów w historii sztuki. Sprzeczny w swoich założeniach [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:10 , Wyświetleń: 4718 , Ocena: 15.33, Głosów: 109, Autor: pawlukewa

Komedia klasyczna.

Klasycyzm to ogólnoeuropejska formacja kulturowo - literacka, której geneza wiązała się z poznaniem i upowszechnieniem starożytnych poezji w okresie renesansu. Rozkwit klasyc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:33 , Wyświetleń: 3522 , Ocena: 28.32, Głosów: 107, Autor: agacjo

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej (wykorzystaj twórczość Jana Andrzeja Morsztyna, Daniela Naborowskiego i Wacława Potockiego).

W pewnym uproszczeniu mówimy, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa ważne, podstawowe nurty. Pierwszy ? nurt dworski ? rozwijający się na dworach magnackich i kró [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:15 , Wyświetleń: 117278 , Ocena: 1806.38, Głosów: 103, Autor: GOSIA288

Barok. (1)

Barok w Europie rozpoczyna się w XVI w. , a kończy się w XVIII w. Nazwę epoki wzięto z terminologii historii sztuki: portugalskiej ,,barocco", hiszpańskiej "barueca". Nazwy t [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:50 , Wyświetleń: 5539 , Ocena: 50.19, Głosów: 100, Autor: agacjo

Ściąga z baroku.

1. Nazwa epokiNazwa barok zapożyczona została z terminologii historii sztuki - w końcu ubiegłego stulecia, określenie "barokowy" nadano manifestacyjnemu stylowi Jana Andrz [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:36 , Wyświetleń: 2885 , Ocena: 17.74, Głosów: 98, Autor: tom

Współcześni "Świętoszkowie".

Komedia "Świętoszek" powstała w XVII w. i choć z perspektywy czasu to dość oległa epoka, to ze względu na zamieszczone w tej książce przesłanie i postacie, a raczej ich [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:40 , Wyświetleń: 1569 , Ocena: 14.2, Głosów: 98, Autor: tom

Miłość metafizyczna i miłość flirtująca? Zaprezentuj dwa oblicza miłości w literaturze barokowej

Po średniowieczu i renesansie - epokach, które "ujarzmiły" miłość - w baroku dokonała się jej metamorfoza. Owe zmiany nastąpiły głównie w swobodzie traktowania tematyki [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:12 , Wyświetleń: 145804 , Ocena: 2746.81, Głosów: 97, Autor: GOSIA288

Dokonaj charakterystyki zjawiska sarmatyzmu na podstawie dwóch wybranych utworów Paska i Potockiego.

Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Obejmuje ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczpospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI aż po czasy rozbiorów. Poj [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:11 , Wyświetleń: 186566 , Ocena: 3777.95, Głosów: 96, Autor: GOSIA288

Omów wybrane fragmenty pamiętnika Jana Chryzostoma Paska ? jako dokument epoki i dzieło literacki.

Wiek XVII w literaturze polskiej pozostawiał spuściznę literacką wprawdzie nie utrwaloną drukiem, ale barwną i zróżnicowaną.Szlachta pisała wtedy chętnie wiersze (Wa [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:13 , Wyświetleń: 134094 , Ocena: 2350.32, Głosów: 96, Autor: GOSIA288

Barokowa wizja świata w poezji Mikołaja Sępa - Szarzyńskiego.

Mikołaj Sęp - Szarzyński (1550 - 1581). Przeżył dramat odejścia od własnej religii, potem nawrócenie. W 1601 wydano tomik pt. "Rytmy albo Wiersze polskie". W cyklu tym domi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:37 , Wyświetleń: 3366 , Ocena: 33.66, Głosów: 92, Autor: agacjo

Desiderata.

"Desiderata" to tekst ponadczasowy, mimo że został napisany ok. 1692 roku. Autor wskazań w niej zawartych jest nieznany, ale uważam, że był to człowiek mądry, znający na t [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:56 , Wyświetleń: 3294 , Ocena: 41.73, Głosów: 89, Autor: agacjo

Skrót z całego baroku; II klasa LO.

BAROK:koniec XVI w. – połowa XVIII w. 1. Kontrreformacja- lista ksiąg zakazanych, nakaz pokazywania scen religijnych, upadek piśmiennictwa, nietolerancja religijna [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:35 , Wyświetleń: 1657 , Ocena: 15.41, Głosów: 89, Autor: tom

Przedstaw Jana Andrzeja Morsztyna jako polskiego poetę-marinistę.

Marinizm ? od nazwiska wybitnego przedstawiciela tego stylu, włoskiego poety Giambatisty Marino, który stał się twórcą nowego kierunku w literaturze europejskiej i głosiciel [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:14 , Wyświetleń: 131245 , Ocena: 2393.28, Głosów: 89, Autor: GOSIA288

Barokowa miłość i barokowe kobiety w literaturze nie tylko tej epoki.

Miłość - głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś; namiętne uczucie sympatii do osoby płci przeciwnej, połączone z pożądaniem jej. Jednak czy słownikowe pojęcie mi [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:35 , Wyświetleń: 2459 , Ocena: 18.04, Głosów: 88, Autor: pawlukewa

Charakterystyka baroku w Polsce.

port. - barroco - nieregularna perła fr - barroque - dziwaczny Prof. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy: barok dojrzały (1620 - 1670) barok późny ( [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:40 , Wyświetleń: 2953 , Ocena: 32.76, Głosów: 87, Autor: agacjo

Trzy nurty w literaturze barokowej: dworski, sarmacki i plebejski.

Barok jest kierunkiem we wszystkich dziedzinach sztuki, występujący w Europie, a następnie w Ameryce Łacińskiej od końca XVI do I połowy XVIII wieku. Najwcześniej został u [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:22 , Wyświetleń: 2352 , Ocena: 13.35, Głosów: 87, Autor: pawlukewa

Daniel Naborowski.

Daniel Naborowski reprezentował ten nurt poezji barokowej, który podejmował próby rozwiązania zagadki bytu ludzkiego, odnalezienia miejsca człowieka w świecie podlegającym [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:40 , Wyświetleń: 3039 , Ocena: 33.44, Głosów: 86, Autor: agacjo

Ukaż wielkość i nikczemność człowieka(na wybranych przez siebie przykładach).

Człowiek jest istotą ułomną, ulega zarówno dobrym jak i złym wpływom i tylko od niego samego zależy, jakie cechy charakteru wezmą górę. Zarówno historia jak i literatur [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:39 , Wyświetleń: 44596 , Ocena: 978.72, Głosów: 82, Autor: tom

Figury retoryczne (1)

Animizacja, ożywienie, rodzaj metafory przypisującej przedmiotom martwym, zjawiskom przyrody oraz pojęciom abstrakcyjnym cechy i właściwości istot żywych, np. ślepy kamień [...]

Dodano: 2008-12-21 00:10:01 , Wyświetleń: 2512 , Ocena: 23.58, Głosów: 82, Autor: majka100100

Barok - architektura i sztuka.

Spośród wielkich stylów kolejno występujących w Europie to znaczy stylu romańskiego, gotyku, renesansu i baroku, właśnie Barok jest najżywszy. Jest to jeden z nielicznych [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:02 , Wyświetleń: 3714 , Ocena: 39.5, Głosów: 81, Autor: agacjo

Barokowy apel o odrodzenie moralne polskiej szlachty w poezji Wacława Potockiego.

Wiele utworów Wacława Potockiego stanowi jakby ówczesny rachunek obywatelskiego sumienia narodu. Tworzą one swoistą panoramę staropolskiego życia szlachecko-ziemiańskiego. [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:37 , Wyświetleń: 3017 , Ocena: 39.4, Głosów: 80, Autor: agacjo

Pascal.

„Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”. W kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych rozważ, młody człowiek [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:52 , Wyświetleń: 4257 , Ocena: 51.06, Głosów: 80, Autor: agacjo

Na Mature cytaty.

Aforyzmy:O moralności, wartościach i walce dobra ze złem:„Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem.” – Arystote [...]

Dodano: 2008-03-07 19:33:56 , Wyświetleń: 1811 , Ocena: 18.29, Głosów: 79, Autor: ew.la

Czasy baroku.

Następujący po renesansie okres kulturowy w dziejach Europy nazwano barokiem . Pochodzenie tej nazwy jest niejasne i sporne . Wiadomo jednak , że początkowo termin ten odnosił [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:44 , Wyświetleń: 1961 , Ocena: 21.58, Głosów: 78, Autor: pawlukewa

Analiza i interpretacja - Daniel Naborowski "Marność".

Początek baroku przypada na koniec wieku XVI – a więc na czas niepokoju religijnego i filozoficznego, wynikającego z głębokich przemian zachodzących w Kościele katolic [...]

Dodano: 2008-09-14 11:47:41 , Wyświetleń: 3492 , Ocena: 34.48, Głosów: 78, Autor: Michalk88

Nurt dworski poezji barokowej (Jan Andrzej Morsztyn).

Dla poezji barokowej charakterystyczne są dwa wzory kultury: tzw. ziemiański (reprezentowany przez W. Potockiego, J. Ch. Paska), i tzw. dworski (J. A. Morsztyn, D. Naborowski). W [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:36 , Wyświetleń: 3447 , Ocena: 40.03, Głosów: 77, Autor: agacjo

Barokowy styl.

Barok postawił sobie za zadanie szokowanie i zaskakiwanie odbiorcy swoją oryginalnością i formą. Dlatego też twórcy tego okresu, tacy jak Daniel Naborowski czy Jan Andrzej M [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:32 , Wyświetleń: 3012 , Ocena: 36.63, Głosów: 75, Autor: agacjo

Na podstawie wybranych utworów poetyckich omów cechy stylu barokowego.

Wywołałem ducha. Nie było to trudne. Dwie świeczki, wahadełko i okrągły stolik. Tajemne zaklęcie. Me prośby gorące usłyszał duch dziwny. Pojawił się ubrany w szaty do [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:37 , Wyświetleń: 1886 , Ocena: 15.76, Głosów: 75, Autor: Michalk88

Różnice między renesansową a barokową wizją świata.

Humaniści wyrażali w swej twórczości wiarę w poznawcze możliwości człowieka, odrzucali średniowieczną koncepcję życia nacechowanego grzechem pierworodnym. Wybór człow [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:38 , Wyświetleń: 2579 , Ocena: 37.29, Głosów: 72, Autor: agacjo

List barokowy. (1)

Cześć Mietek !!!Bardzo Ci dziękuję za miły list i pozdrowienia z wakacji , które były dla mnie wielką niespodzianką .Cieszę się , że u ciebie wszystko w porządku i [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:31 , Wyświetleń: 1894 , Ocena: 22.42, Głosów: 70, Autor: tom

"Świętoszek" Moliera jako komedia klasyczna. (2)

Molier to jeden z twórców francuskiego klasycyzmu, głęboko odwołującego się do pierwowzorów antycznych. Celem autora jest wyjawienie czytelnikowi całej prawdy o człowieku [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:53 , Wyświetleń: 1645 , Ocena: 17.66, Głosów: 69, Autor: agacjo

Pisarze i utwory Baroku.

Jan Andrzej Morsztyn "Cuda miłości" Ani cierpienie, ani łzy nie są w stanie zgasić uczucia. Miłość jest uczuciem, które czyni cuda. "Niestatek", "Do trupa", "Na Tomka". Mo [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:35 , Wyświetleń: 1974 , Ocena: 19.8, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Jan Andrzej Morsztyn.

Jan Andrzej Morsztyn pochodził z rodziny związanej z arianizmem, ale po przejściu na katolicyzm zachował tylko powierzchowne cechy dawnej ideologii. Dzięki zręczności dworak [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:39 , Wyświetleń: 2619 , Ocena: 37.88, Głosów: 68, Autor: agacjo

Barok - konspekt.

30. Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela NaborowskiegoMikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochanowski, gdy zmarł w 1581 [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:25 , Wyświetleń: 2301 , Ocena: 26.38, Głosów: 68, Autor: ew.la

Barok - informacje ogólne.

Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyńs [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:25 , Wyświetleń: 2117 , Ocena: 23.61, Głosów: 68, Autor: pawlukewa

List w stylu barokowym.

Najmilsi, umiłowani ponad wszystko rodzice!Piszę do was z odległego Deutchlandu, gdyż chociaż dzieli nas tylko jedna granica, moje serce już usycha z tęsknoty za wami. P [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:58 , Wyświetleń: 3179 , Ocena: 40.4, Głosów: 67, Autor: agacjo

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?