Strona główna » Liceum » Język polski » Barok


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Dokonaj charakterystyki zjawiska sarmatyzmu na podstawie dwóch wybranych utworów Paska i Potockiego.

Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Obejmuje ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczpospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI aż po czasy rozbiorów. Poj [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:11 , Wyświetleń: 186566 , Ocena: 3777.95, Głosów: 96, Autor: GOSIA288

Miłość metafizyczna i miłość flirtująca? Zaprezentuj dwa oblicza miłości w literaturze barokowej

Po średniowieczu i renesansie - epokach, które "ujarzmiły" miłość - w baroku dokonała się jej metamorfoza. Owe zmiany nastąpiły głównie w swobodzie traktowania tematyki [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:12 , Wyświetleń: 145804 , Ocena: 2746.81, Głosów: 97, Autor: GOSIA288

Omów wybrane fragmenty pamiętnika Jana Chryzostoma Paska ? jako dokument epoki i dzieło literacki.

Wiek XVII w literaturze polskiej pozostawiał spuściznę literacką wprawdzie nie utrwaloną drukiem, ale barwną i zróżnicowaną.Szlachta pisała wtedy chętnie wiersze (Wa [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:13 , Wyświetleń: 134094 , Ocena: 2350.32, Głosów: 96, Autor: GOSIA288

Przedstaw Jana Andrzeja Morsztyna jako polskiego poetę-marinistę.

Marinizm ? od nazwiska wybitnego przedstawiciela tego stylu, włoskiego poety Giambatisty Marino, który stał się twórcą nowego kierunku w literaturze europejskiej i głosiciel [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:14 , Wyświetleń: 131245 , Ocena: 2393.28, Głosów: 89, Autor: GOSIA288

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej (wykorzystaj twórczość Jana Andrzeja Morsztyna, Daniela Naborowskiego i Wacława Potockiego).

W pewnym uproszczeniu mówimy, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa ważne, podstawowe nurty. Pierwszy ? nurt dworski ? rozwijający się na dworach magnackich i kró [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:15 , Wyświetleń: 117278 , Ocena: 1806.38, Głosów: 103, Autor: GOSIA288

Ukaż motyw Vanitas vanitatum z Księgi Koheleta i jego barokowe realizacje

?Żeglujemy po szerokim przestworzu, wciąż niepewni i chwiejni, popychani od jednego do drugiego krańca (...), pałamy żądzą znalezienia oparcia i ostatecznej podstawy? ? te [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:16 , Wyświetleń: 114171 , Ocena: 1613.23, Głosów: 111, Autor: GOSIA288

Miłość jako temat literatury XVI i XVII wieku (Kochanowski, Sęp-Sarzyński, Morsztyn).

Temat miłości podjął Kochanowski w wielu fraszkach („Do Zofiejej”, „Do Kachny”). Niepokoje oczekiwania, gorzkie rozczarowania, smutki i nadzieje zakocha [...]

Dodano: 2008-04-04 10:20:09 , Wyświetleń: 85700 , Ocena: 3669.69, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Nurty poezji barokowej. Scharakteryzuj na przykładach.

Barok ma dwa podstawowe nurty tj.: dworkowy i dworski. Ten pierwszy oparty na sarmatyźmie, czyli typie kultury szlacheckiej ukształtowanej w okresie baroku, chociaż zapoczą [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:28 , Wyświetleń: 76113 , Ocena: 591.04, Głosów: 247, Autor: agacjo

Przedstaw Jana Andrzeja Morsztyna jako polskiego marinistę.

Jan Andrzej Morsztyn był to poeta – dworzanin, reprezentował polską poezję barokową. Tworzył na wzór włoskiego Marina. Była to poezja kunsztowna, ozdobna, pełna roz [...]

Dodano: 2008-04-08 21:03:09 , Wyświetleń: 66375 , Ocena: 2112.41, Głosów: 55, Autor: pawlukewa

Omów zainteresowania i kanon piękna poetów barokowych na przykładzie poezji dworskiej J. A. Morsztyna i D. Naborowskiego.

Jan A. Morsztyn pochodził z zamożnego, wpływowego rodu. Był arianinem; człowiekiem wykształconym. Związany był z dworem Tęczyńskich i królewskim: Władysława IV i Jana [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:47 , Wyświetleń: 59300 , Ocena: 4675.63, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Sarmata o sobie, inni o sarmacie. Omów na podstawie przykładów literackich XVII i VIII wieku. Blaski i cienie sarmatyzmu.

Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI, aż po czasy rozbioru. Z p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:30 , Wyświetleń: 51871 , Ocena: 451.67, Głosów: 205, Autor: agacjo

Zjawisko sarmatyzmu. Scharakteryzuj i oceń tę XVII-wieczną postawę życiową polskiej szlachty.

Ruch społeczno-obyczajowy, wywodzi szlachtę polską od rycerskiego, koczowniczego ludu zamieszkującego ziemie Polskie; początkowo nacechowane jest dodatnio: zespół dodatnich [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:22 , Wyświetleń: 46111 , Ocena: 403.11, Głosów: 191, Autor: agacjo

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej wykorzystując twórczość J.A Morsztyna, Daniela Naborowskiego, Wacława Potockiego.

Barok był epoką trwającą od końca XVI w. do połowy wieku XVIII. Był to ciężki okres dla Polski. W Rzeczypospolitej zauważyć można było nasilające się zróżnicowania [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:44 , Wyświetleń: 44982 , Ocena: 3205.65, Głosów: 25, Autor: Mafej

Ukaż wielkość i nikczemność człowieka(na wybranych przez siebie przykładach).

Człowiek jest istotą ułomną, ulega zarówno dobrym jak i złym wpływom i tylko od niego samego zależy, jakie cechy charakteru wezmą górę. Zarówno historia jak i literatur [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:39 , Wyświetleń: 44596 , Ocena: 978.72, Głosów: 82, Autor: tom

On i ja - Sarmata i człowiek XX w.

W zasadzie porównywanie "Sarmaty", widzianego jako typowego obywatela XVI, XVII-wiecznej Polski, z tzw. "człowiekiem XX wieku" byłoby równoznaczne wykazywaniu oczywistych róż [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:00 , Wyświetleń: 33578 , Ocena: 2797.78, Głosów: 22, Autor: agacjo

Sarmata o sobie i my o Sarmacie.

W wieku XVII całą szlachtę polską jednoczyło poczucie narodowej potęgi, przekonanie o świetności polskiego ustroju, monarchii ograniczonej prawami stanu szlacheckiego, nadt [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:45 , Wyświetleń: 28725 , Ocena: 1107.73, Głosów: 48, Autor: agacjo

Barok. (1)

Barok w Europie rozpoczyna się w XVI w. , a kończy się w XVIII w. Nazwę epoki wzięto z terminologii historii sztuki: portugalskiej ,,barocco", hiszpańskiej "barueca". Nazwy t [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:50 , Wyświetleń: 5539 , Ocena: 50.19, Głosów: 100, Autor: agacjo

Barok - ściąga.

Charakterystyka baroku w Polsceport. - barroco - nieregularna perła fr - barroque - dziwacznyProf. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy:barok wczesny (1 [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:04 , Wyświetleń: 5411 , Ocena: 13.85, Głosów: 141, Autor: agacjo

Barok- ogólna charakterystyka.

Barok to epoka w dziejach kultury (koniec XVI wieku - połowa XVIII). Pochodzenie terminu jest tajemnicze - może od portugalskiego słowa barocco oznaczającego perłę o nieregul [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:24 , Wyświetleń: 5179 , Ocena: 16.42, Głosów: 230, Autor: agacjo

Muzyka Baroku

Jest to muzyka powstała w XVII i XVIII wieku. Miano barokowej powstało od efektu odważnych eksperymentów. Objawiło się w tym czasie wiele prawdziwych talentów, zarówno wśr [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:24 , Wyświetleń: 5113 , Ocena: 3, Głosów: 31, Autor: majka100100

Barok i malarze Baroku.

Żywiołowy i barwny, hołdujący uczuciom i ekspresji barok jest po dziś dzień jednym z najbardziej kontrowersyjnych okresów w historii sztuki. Sprzeczny w swoich założeniach [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:10 , Wyświetleń: 4718 , Ocena: 15.33, Głosów: 109, Autor: pawlukewa

Barok. (3)

Czym jest barok? Jego przeciwnicy mawiali nieraz, że to renesans „zepsuty" czy „przesadny". Rzeczywiście, był to prąd w sztuce, ale i w obyczaju, który chciał rob [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:28 , Wyświetleń: 4710 , Ocena: 3.02, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Pascal.

„Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”. W kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych rozważ, młody człowiek [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:52 , Wyświetleń: 4257 , Ocena: 51.06, Głosów: 80, Autor: agacjo

Wacław Potocki - przedstawiciel baroku sarmackiego, jego rozważania o Polsce i Polakach.

Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała się przykładaniem ogro [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:29 , Wyświetleń: 4208 , Ocena: 13.14, Głosów: 250, Autor: agacjo

Barokowe kontrasty u Daniela Naborowskiego.

D.Naborowskiego można śmiało nazwać poetą, który łączy barokową formę wiersza (z całym wymaganym w tej epoce wyrafinowaniem, kunsztem i zaskoczeniem) z istotną poważn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:31 , Wyświetleń: 4042 , Ocena: 17.09, Głosów: 239, Autor: agacjo

Sarmatyzm. (2)

Polską szlachtę wieku XVII i XVIII cechowało poczucie narodowej potęgi, świadomość tradycji i przekonanie o pochodzeniu Polaków od starożytnych Sarmatów. Duma była nieod [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:25 , Wyświetleń: 3907 , Ocena: 15.63, Głosów: 227, Autor: agacjo

Wizerunek kobiety w barokowym malarstwie i barokowej poezji.

Plan1.Wprowadzenie.2.Kobiety w malarstwie. a)kontrast tematyczny pomiędzy dwoma obrazami b)zwierzęcość kobiety3.Wizerunek kobiety w poezji. a)problem do [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:07 , Wyświetleń: 3833 , Ocena: 15.14, Głosów: 121, Autor: agacjo

Barok - architektura i sztuka.

Spośród wielkich stylów kolejno występujących w Europie to znaczy stylu romańskiego, gotyku, renesansu i baroku, właśnie Barok jest najżywszy. Jest to jeden z nielicznych [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:02 , Wyświetleń: 3714 , Ocena: 39.5, Głosów: 81, Autor: agacjo

Periodyzacja baroku w Polsce.

1580 - 1620 - barok wczesny - rozwój literatury metafizycznej, 1620 - 1680 - barok dojrzały - rozwój literatury sarmackiej i dworskiej, 1680 - 1740 - barok schyłkowy - [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:25 , Wyświetleń: 3641 , Ocena: 15.79, Głosów: 227, Autor: agacjo

Komedia klasyczna.

Klasycyzm to ogólnoeuropejska formacja kulturowo - literacka, której geneza wiązała się z poznaniem i upowszechnieniem starożytnych poezji w okresie renesansu. Rozkwit klasyc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:33 , Wyświetleń: 3522 , Ocena: 28.32, Głosów: 107, Autor: agacjo

Analiza i interpretacja - Daniel Naborowski "Marność".

Początek baroku przypada na koniec wieku XVI – a więc na czas niepokoju religijnego i filozoficznego, wynikającego z głębokich przemian zachodzących w Kościele katolic [...]

Dodano: 2008-09-14 11:47:41 , Wyświetleń: 3492 , Ocena: 34.48, Głosów: 78, Autor: Michalk88

Nurt dworski poezji barokowej (Jan Andrzej Morsztyn).

Dla poezji barokowej charakterystyczne są dwa wzory kultury: tzw. ziemiański (reprezentowany przez W. Potockiego, J. Ch. Paska), i tzw. dworski (J. A. Morsztyn, D. Naborowski). W [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:36 , Wyświetleń: 3447 , Ocena: 40.03, Głosów: 77, Autor: agacjo

Dworskość poezji J.A. Morsztyna.

Jan A. Morsztyn pochodził z zamożnego, wpływowego rodu. Był arianinem; człowiekiem wykształconym. Związany był z dworem Tęczyńskich i królewskim: Władysława IV i Jana [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:26 , Wyświetleń: 3384 , Ocena: 14.33, Głosów: 233, Autor: agacjo

Barokowa wizja świata w poezji Mikołaja Sępa - Szarzyńskiego.

Mikołaj Sęp - Szarzyński (1550 - 1581). Przeżył dramat odejścia od własnej religii, potem nawrócenie. W 1601 wydano tomik pt. "Rytmy albo Wiersze polskie". W cyklu tym domi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:37 , Wyświetleń: 3366 , Ocena: 33.66, Głosów: 92, Autor: agacjo

Sarmatyzm. (1)

Sarmatyzm stanowi podstawę polskiej obyczajowości, religijności, polityki. Zaczyna się w XV wieku. Szlachta polska w dobie swej świetności poszukiwała swych korzeni - znalaz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:37 , Wyświetleń: 3332 , Ocena: 79.47, Głosów: 37, Autor: agacjo

Literackie i ideowe wyznaczniki epoki (Barok).

Nazwa: Nazwa "barok" stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyńst [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:36 , Wyświetleń: 3314 , Ocena: 60.22, Głosów: 57, Autor: agacjo

Desiderata.

"Desiderata" to tekst ponadczasowy, mimo że został napisany ok. 1692 roku. Autor wskazań w niej zawartych jest nieznany, ale uważam, że był to człowiek mądry, znający na t [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:56 , Wyświetleń: 3294 , Ocena: 41.73, Głosów: 89, Autor: agacjo

"Myśli" Pascala oraz praca pt. "Mikołaj Sęp - Szarzyński" Jana Błońskiego jako wstęp do rozważań o kulturze baroku.

Wizja Pascala - świat jest zagadką, rzeczywistością obcą człowiekowi, szczególnie w aspekcie spraw duchowych, jego kompetencje poznawcze są bardzo ograniczone. Autor podkre [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:23 , Wyświetleń: 3224 , Ocena: 15.4, Głosów: 211, Autor: agacjo

List w stylu barokowym.

Najmilsi, umiłowani ponad wszystko rodzice!Piszę do was z odległego Deutchlandu, gdyż chociaż dzieli nas tylko jedna granica, moje serce już usycha z tęsknoty za wami. P [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:58 , Wyświetleń: 3179 , Ocena: 40.4, Głosów: 67, Autor: agacjo

Daniel Naborowski.

Daniel Naborowski reprezentował ten nurt poezji barokowej, który podejmował próby rozwiązania zagadki bytu ludzkiego, odnalezienia miejsca człowieka w świecie podlegającym [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:40 , Wyświetleń: 3039 , Ocena: 33.44, Głosów: 86, Autor: agacjo

Barokowy apel o odrodzenie moralne polskiej szlachty w poezji Wacława Potockiego.

Wiele utworów Wacława Potockiego stanowi jakby ówczesny rachunek obywatelskiego sumienia narodu. Tworzą one swoistą panoramę staropolskiego życia szlachecko-ziemiańskiego. [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:37 , Wyświetleń: 3017 , Ocena: 39.4, Głosów: 80, Autor: agacjo

Barokowy styl.

Barok postawił sobie za zadanie szokowanie i zaskakiwanie odbiorcy swoją oryginalnością i formą. Dlatego też twórcy tego okresu, tacy jak Daniel Naborowski czy Jan Andrzej M [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:32 , Wyświetleń: 3012 , Ocena: 36.63, Głosów: 75, Autor: agacjo

Charakterystyka baroku w Polsce.

port. - barroco - nieregularna perła fr - barroque - dziwaczny Prof. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy: barok dojrzały (1620 - 1670) barok późny ( [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:40 , Wyświetleń: 2953 , Ocena: 32.76, Głosów: 87, Autor: agacjo

Pamiętniki Paska zwierciadłem epoki.

Poezja Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję w literaturze XVII w. [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:35 , Wyświetleń: 2894 , Ocena: 54.61, Głosów: 53, Autor: agacjo

Pamietniki Paska zwierciadlem epoki.

Poezja Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję w literaturze XVII w. [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:51 , Wyświetleń: 2894 , Ocena: 2.74, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Ściąga z baroku.

1. Nazwa epokiNazwa barok zapożyczona została z terminologii historii sztuki - w końcu ubiegłego stulecia, określenie "barokowy" nadano manifestacyjnemu stylowi Jana Andrz [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:36 , Wyświetleń: 2885 , Ocena: 17.74, Głosów: 98, Autor: tom

Ściąga z Baroku

BAROK OD końca XVIw do lat 30 XVIIIw.Wizja świata i człowieka w literaturze baroku barocca (J. portug. - perła o nieregulowanym kształcie)- nazwa zapożyczona z term [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:31 , Wyświetleń: 2885 , Ocena: 2.91, Głosów: 22, Autor: elkakida

Barok w pytaniach i odpowiedziach.

P y t a n i a 1. Wyjaśnij nazwę epoki i podaj jej granice czasowe w Europie i w Polsce. 2. Omów pojęcie kont reformacji. 3. Wymień nurty literackie baroku, utwory [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:44 , Wyświetleń: 2869 , Ocena: 105.74, Głosów: 26, Autor: agacjo

Charakterystyka baroku.

Barok jest epoką której szczególną cechą było współistnienie estetyki klasycystycznej i barokowej;znamienna dla baroku chęć olśnienia i zadziwienia odbiorcy prowadziła [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:28 , Wyświetleń: 2869 , Ocena: 15.32, Głosów: 129, Autor: pawlukewa

Barok - charakterystyka epoki.

BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczo [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:43 , Wyświetleń: 2848 , Ocena: 54.1, Głosów: 48, Autor: agacjo

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?